රස්තියාදුවේ යන බුදුන් දුටුවෙමි

මාලිගාවක් වැනි පන්සලක සිට

දිව්‍ය රථයකින් වැඩ

අත්හැරීම පුරුදු කරන්නැයි දෙසූ

හිමිනමක් දැක

දුටුවෙමි බුදුන් රස්තියාදු වෙන  හැටි

 

මරාාපියව්

කොටාපියව්

වෛරයෙන් පුපුරමින්

පෙළපාලියක ඉදිරියෙන්ම යන

හිමිනමක් දැක

දුටුවෙමි බුදුන් රස්තියාදු වෙන හැටි

 

කාත් කවුරුත් නැතිව

රෝහලක දුක සේ මිය ඇදුනු

මවකගේ පුතෙකු තුන් මසක් ඇවෑමෙන්

සියක් නමකට

මහා දානයක් දෙන අයුරු දැක

දුටුවෙමි බුදුන් රස්තියාදු වෙන හැටි

 

වෙසක් පෝය දවසක

සුදු වතින් සැරසී

සිල් ගත්ත ගැහැනියකගේ ගෙදරින්

රාත්‍රී යාමයේ ඇසුනු මහා රණ්ඩුවක් දැක

දුටුවෙමි බුදුන් රස්තියාදු වෙන හැටි

 

පන්සලේද

මහ පාරෙද

ගෙවල් ඇතුලේද

දුටුවෙමි හැම දිනකම

බුදුන් රස්තියාදු වෙන හැටි

Monk-on-path

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s