බුදුන් සහ මිසිස් රොබින්සන්

31c7fbd1a216b6969851869d27f51819

නිවන යනු කුමක්ද ? . නිවෙන්නේ කෙසේද? නිවෙන්නටනම් ඔබ අත්හැරිය යුතුය . මන්ද සියල්ල අත්පත්කරගන්නට යන ගමන අතිශය දුෂ්කරය. ඉතිං ඔබට අත්හැරිය හැකිද? ඔබේ දෙමව්පියන්, ඔබේ දරුවන් , ඔබේ ප්‍රේමවන්තිය, ඔබේ ප්‍රේමවන්තයා, ඔබේ රැකියාව….නැත එය අතිශයින්ම දුෂ්කරය. අත්පත්කරගැනීමද දුෂ්කරය ඒවා අත්හැරීම ඊටත් වඩා දුෂ්කරය. අඩුම තරමේ අත්හැරීමට ඔබට අභ්‍යාස කල හැකිද,,ඔබට මේවායේ ඇලීම නතරකල හැකිද , නැත එය දුෂ්කරය. කිසිවක් නොමැතිවුවත් ඔබට ප්‍රේමයේ ඇලී සිටීම නතර කල නොහැකිය. සමහර විටක ප්‍රේමය අත්පත්කරගන්නට ‍යෑමෙන් අවසන ඔබට කිසිවක් මුන නොගැසෙනු ඇත. එහෙත් ඔබට ආදරය , අනුරාගය ඇවැසිය.

මිසිස් රොබින්සන් අසාර්ථක විවාහ දිවියක උරුමක්කාරියක්. බේබද්දියක්. තරුණ දියණියකගේ මවක්. බෙන්ජමින් ඇයගේ දියණියගේ වයසේම නාඹර තරුණයෙක්. මිසිස් රොබින්සන් ට අවශ්‍ය වන්නේ බෙන්ජමින් සමඟ යහන්ගත වීමට. ඇයට අවශ්‍ය එපමණයි. ඔහුගේ උනුසුමෙන් තෙත් වන්නට. මාසයක් පුරා සියලු රාත්‍රියන් වල සිදුවන්නේ මේ ගැහැනියගේත් තරුණයාගෙත් ශරීර උනුසුමෙන් තෙත් වීම පමණයි. නමුත් මිසිස් රොබින්සන් ගේ දියණියගේ ආගමනයත් සමඟ සියල්ල වෙනස් වෙනවා. රොබින්සන් ට ඇවැසි බෙන්ජමින් අත්පත් කරගැනීමට යි. බෙන්ජමින්ට ඇවැසි ඇයගේ දියණියයි. මේ අත්පත්කරගැනීමෙ යුද්ධය කොතනින් කෙලවර වේද? කව්රුන් ජයග්‍රහණය කරයිද?

මිසිස් රොබින්සන්ට කිව හැකිද සියල්ල අත්හැරිය ‍යුතු බව, බෙන්ජමින්ට කිව හැකිද? නමුත් කොතනක හෝ උත්තරයක් තිබිය යුතුය. කල යුත්තේ ඔබ ලඟ රැදෙන්නට ඇවැසි නැති කිසිවක් ඔබ බලහත්කාරයෙන් ඔබ ලඟ තියාගත යුතු නැත. හොඳම දේ ඒවා අත්හැර දැමීමයි. ඒවාට යන්නට ඉඩ හැරීමයි. ඔබෙන් ඈතට යන කිසිවෙක් ඔබ බලහත්කාරයෙන් ඔබ ලඟ තබා ගන්නට යෑමෙන් අවසන ඉතුරුවන්නේ දුකක් පමනයි. ඔබට මුනගැසෙන්නේ ඛේදවාචකයක් පමණයි. ඉතිං මිසිස් රොබින්සන් අත්හරින්න…….

The Graduate- 1967

Hello darkness, my old friend
I’ve come to talk with you again
Because a vision softly creeping
Left its seeds while I was sleeping
And the vision that was planted in my brain
Still remains
Within the sound of silence
In restless dreams I walked alone
Narrow streets of cobblestone
‘Neath the halo of a street lamp
I turned my collar to the cold and damp
When my eyes were stabbed by the flash of a neon light
That split the night
And touched the sound of silence
And in the naked light I saw
Ten thousand people, maybe more
People talking without speaking
People hearing without listening
People writing songs that voices never share
And no one dared
Disturb the sound of silence
“Fools, ” said I, “You do not know
Silence, like a cancer, grows
Hear my words that I might teach you
Take my arms that I might reach you”
But my words, like silent raindrops fell
And echoed in the wells, of silence
And the people bowed and prayed
To the neon god they made
And the sign flashed out its warning
In the words that it was forming
And the sign said, “The words of the prophets are written on the subway walls
And tenement halls”
And whispered in the sounds of silence

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s